יום פתוח לתלמידות חטיבה בתוכנית "מובילות לטכניון"- 3/12/2015